=Förtidsröstning =Vallokal =Orginalposition
Kommunalhuset St Mellby
Prästvägen 23
Distrikt:
Stora Mellby 14Kommunalhuset St Mellby, Prästvägen 23,


Ange vad som är fel:


Om positionen är fel, dra kartmarkören till det ställe du anser vara rätt position:

Markörens nuvarande position enligt
Lat/Long:
RT90: