=Förtidsröstning =Vallokal =Orginalposition
Hvitfeldtska gymnasiet
Huvudentrén, Rektorsgatan 2
Distrikt:
Centrum, LorensbergHvitfeldtska gymnasiet, Huvudentrén, Rektorsgatan 2,


Ange vad som är fel:


Om positionen är fel, dra kartmarkören till det ställe du anser vara rätt position:

Markörens nuvarande position enligt
Lat/Long:
RT90: