=Förtidsröstning =Vallokal =Orginalposition
Björkekärrs församlingshem
Kuddrummet, Sörensens gata 1
Distrikt:
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, ÖstraBjörkekärrs församlingshem, Kuddrummet, Sörensens gata 1,


Ange vad som är fel:


Om positionen är fel, dra kartmarkören till det ställe du anser vara rätt position:

Markörens nuvarande position enligt
Lat/Long:
RT90: