=Förtidsröstning =Vallokal =Orginalposition
Hyresgästför. Kvibergshuset
Samlingssal, Beväringsgatan 9
Distrikt:
Östra Göteborg, Kviberg, VästraHyresgästför. Kvibergshuset, Samlingssal, Beväringsgatan 9,


Ange vad som är fel:


Om positionen är fel, dra kartmarkören till det ställe du anser vara rätt position:

Markörens nuvarande position enligt
Lat/Long:
RT90: