=Förtidsröstning =Vallokal =Orginalposition
Sockenstugan
Färnebovägen 898
Distrikt:
ÖsterfärneboSockenstugan, Färnebovägen 898,


Ange vad som är fel:


Om positionen är fel, dra kartmarkören till det ställe du anser vara rätt position:

Markörens nuvarande position enligt
Lat/Long:
RT90: